§ Definicja

Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość, obowiązujące od 25.12.2022 r.

 • Regulamin – niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 • Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
 • Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.
 • Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 • Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 • Sklep Internetowy sklep.szakk.pl , to sklep za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 • Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.szakk.pl i sklep.szakk.pl
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego

§ Zasady ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym sklep.szakk.pl.
 • W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 • Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego
 • Sklep internetowy działający pod adresem sklep.szakk.pl, jest własnością firmy EURO SZAKK PL z siedzibą przy ul. Polnej 9, 42-240 Rudniki, NIP: 949-202-41-68, REGON: 241175827. (zwany dalej Sprzedawca)
 • Wpis do w ewidencji działalności gospodarczej wydany przez Wójta Gminy Rędziny.
 • Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy) sklep.szakk.pl, jak również pocztą elektroniczną: sklep[at]szakk.pl oraz telefonicznie: 605 054 205, 664 233 299.
 • Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 • Wszystkie ceny podane w naszym sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny widoczne na stronie są cenami katalogowymi. Ceny te również przysługują dla zamówieni hurtowych z odbiorem osobistym. Dla zakupów detalicznych należy wybrać sposób dostawy lub odbiór osobisty umieszczony przy konfiguracji produktu. W przypadku składania zamówień na więcej pozycji  niż jeden zbiornik - osadnik należy utworzyć osobne zamówienia po jednej pozycji dla każdego produktu.  Zmówienia kilku zbiornikowe można składać przy zamówieniu z odbiorem osobistym oraz dla zamówień powyżej 50 000 zł, a także przy zamawianiu przydomowych oczyszczalni ścieków z odbiorem osobistym lub wysyłką. 
 • Produkty w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie znajdują się szczegółowe informacje o cenie, właściwościach towaru, materiale z którego jest wykonany itp.
 • Zdjęcia i opisy oferowanych produktów są przykładowe. Zespół EURO SZAKK PL dokłada wszelkich starań, aby były one sprawdzone. Kolory produktów mogą nieznacznie się różnić od tych na zdjęciu - wynika to jednak z różnic kolorów wyświetlanych na monitorach lub ekranach komputerów osobistych.
 • Towar oferowany w naszym sklepie jest nowy i pochodzi z legalnych źródeł. Do każdego zamówienia wystawiany jest rachunek - paragon lub fakturę VAT.
 • Wszystkie produkty w naszym sklepie są objęte gwarancją producenta.
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracyjnego danymi potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia.
 • Firma EURO SZAKK PL zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.

§ Przyjmowanie i realizacja zamówień

 • Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 • Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez sklep.szakk.pl oraz e-mailowo na adres sklep[at]szakk.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.
 • Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
  • w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
  • w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.
 • Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu - w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-18.
 • Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.
 • Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są: Telefon - 605 054 205, 664 233 299, E-mail - sklep[at]szakk.pl, Adres korespondencyjny - EURO SZAKK PL z siedzibą przy ul. Polnej 9, 42-240 Rudniki, NIP: 949-202-41-68, REGON: 241175827.
 • Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 • Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.
 • Korzystanie przez Klienta z zamówień telefonicznych jest związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia. Opłaty za koszty połączenia nie są pobierane przez Sprzedającego, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy PT, z których korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient. Opłata dla Klienta za połączenie z numerem telefonicznym udostępnianym przez Sprzedawcę do kontaktu z Klientem, nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient, w szczególności nie są to tzw. numery premium.
 • Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
 • W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 • W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 • Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 • Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 • Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.
 • Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 • Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.
 • Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:
  • Przelewem na rachunek bankowy. Numer rachunku dostępny jest w linku KONTAKT oraz podawany jest w podsumowaniu zamówienia, gdy wybierzecie Państwo opcję płatności PRZELEWEM BANKOWYM. Na życzenie wysyłamy fakturę pro-forma (dotyczy odbiorców instytucjonalnych). Towar zostaje wysyłamy po wpłynięciu kwoty na nasz rachunek bankowy oraz po potwierdzeniu przez nas terminu dokładnej wysyłki.
  • Gotówką za pobraniem. Zapłata za towar odbywa się po dostarczeniu towaru przez naszą firmę lub za pośrednictwem firmy zewnętrznej.
  • Gotówką przy odbiorze z magazynu. Klient odbierający towar osobiście opłaca go na miejscu w siedzibie naszej firmy.
  • Za pomocą systemu ratalnego. Klient może po akceptacji z banku, skorzystać z rat.

§ Koszty i termin wysyłki

 • Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową.
 • Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 • Towar jest dostarczany za pomocą naszego własnego transportu, firmy kurierskiej Pocztex, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.
 • Przesyłka dostarczona jest zgodnie z informacją jaką Kupujący otrzyma od Sprzedającego. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 • Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu podanym przy zatwierdzaniu zamówienia w sklepie. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Dla przydomowych oczyszczalni ścieków transport w większości przypadków jest darmowy - chyba że w opisie danego produktu widnieje inna informacja.
 • Opłata za wysyłkę (ceny w zł) Pocztą Polską: - do 0,5 kg: 10.50 zł, 1 kg:12.50 zł, 2 kg:14.00 zł, 5 kg:16.00 zł,10 kg: 22.50 zł, 15 kg :27.00 zł, 20 kg: 36.00 zł, 30 kg: 42.00 zł - dla przesyłek pobraniowych ekonomicznych
 • Opłata za wysyłkę (ceny w zł) Pocztą Polską: - do 0,5 kg: 13.50 zł, 1 kg:15.50 zł, 2 kg:17.00 zł, 5 kg:19.00 zł,10 kg: 24.50 zł, 15 kg :27.00 zł, 20 kg: 40.00 zł, 30 kg: 50.00 zł - dla przesyłek pobraniowych priorytetowych
 • Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

§ Płatności

 • Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę VAT).
 • Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru) lub przelewem na konto bankowe sklepu.
 • Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

§ Odbiór towaru

 • Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 • W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem sklep[at]szakk.pl (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej.
 • Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem sklep[at]szakk.pl (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z firmą przewozową.

§ Odstąpienie od umowy

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Nowelizacja ustawy z 2021 roku wprowadza, że z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość może skorzystać osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, wpisaną do CEIDG,  o ile dokonany zakup  nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”
 • Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia znajduje się pod adresem: FORMULARZ
 • Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 • Oświadczenie należy wysłać na adres korespondencyjny - EURO SZAKK PL z siedzibą przy ul. Polnej 9, 42-240 Rudniki, NIP: 949-202-41-68, REGON: 241175827 lub mailowy skle[at]szakk.pl.
 • Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 • Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 • Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
 • Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na adres EURO SZAKK PL z siedzibą przy ul. Polnej 9, 42-240 Rudniki.
 • Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

§ Procedura reklamacji

 • Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
 • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
 • Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 • Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 • W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 • W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 • Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 • Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 • Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 • W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 • Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 • Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 7 pkt c niniejszego regulaminu.

§ Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 • Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca, czyli  EURO SZAKK PL z siedzibą przy ul. Polnej 9, 42-240 Rudniki, NIP: 949-202-41-68, REGON: 241175827 .
 • Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 • Klient rejestrujący się w sklepie podaje swoje dane personalne, w tym adresowe dobrowolnie.
 • Klient logujący się w sklepie podaje login i hasło, które muszą być tajne i chronione przed dostępem do osób trzecich.
 • Klient zamawiający produkt jest proszony o podanie swojego nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefony oraz e-maila, numeru NIP - w przypadku firm,
 • Podczas korzystania ze strony sklepu, zbierane są informacje o adresie IP, domenie, systemie operacyjnym - do tego wykorzystywane są pliki cookies.
 • Dane podczas zakupu produktów w sklepie zbierane są wyłącznie w celu finalizacji zamówienia.
 • Dane adresowe mogą być przekazane firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej tylko i wyłącznie w celach wysyłki zamówionego towaru.
 • Strona jest rejestrowana w Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
 • Dane Klienta są udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów obowiązującego prawa na terenie Polski.
 • Każdy Klient ma prawo do aktualizacji swoich danych osobowych lub ich trwałego usunięcia.
 • Każdy Klient ma prawo do usunięcia swojego konta - wystarczy powiadomić o tym fakcie obsługę sklepu.
 • Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom.
 • Dane te są gromadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego sklepu internetowego, zgodnie z jego regulaminem oraz zgodnie z regulaminem newsletter. Obejmuje to w szczególności zapewnienie Tobie możliwości zarejestrowania się w serwisie oraz możliwość zapisania się na nasz newsletter. Odrębnie, za pośrednictwem serwisu możesz się z nami na bieżąco kontaktować, aby zadawać nam pytania czy też składać reklamacje.
 • Jeżeli zdecydujesz się dokonać zakupu w naszym sklepie internetowym, Twoje dane będą wykorzystane dla potrzeb realizacji transakcji sprzedaży. Obejmuje to w szczególności otrzymanie od Ciebie płatności, dostawę towarów do wskazanego przez Ciebie miejsca, wystawienie dokumentów sprzedaży (jeżeli ich sobie zażyczysz), świadczenie usług dotyczących zakupionego przez Ciebie sprzętu (np. montaż, konfiguracja), rozliczanie świadczonych usług (np. prośba o przekazanie opinii), jak również umożliwienie Tobie skorzystanie z uprawnień z tytułu gwarancji producenta oraz z tytułu rękojmi, jak również z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 • Jeśli wyrazisz odrębną zgodę na otrzymywanie Newsletter lub na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, będziemy wykorzystywać Twój adres e-mail oraz numer telefonu w celu komunikowania oferty handlowej naszych sklepów.
 • Twoje dane są przetwarzane w następującym zakresie: imię i nazwisko lub/i nazwa firmy (jeżeli ją prowadzisz), adres zamieszkania i adresy dostawy, numer NIP (jeżeli prowadzisz firmę), adres e-mail, numer telefonu, historia transakcji (w tym co i kiedy zarezerwowałeś, kupiłeś, wykorzystane kody rabatowe, sposoby dokonywania płatności), Twój bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonywałeś płatności, numer IP, z którego komunikujesz się z naszym serwisem, informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu), historia Twojej komunikacji z nami, dane pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, informacje o źródłach pozyskania Twoich danych, twoje reklamacje i opinie, udzielone przez Ciebie zgody.
 • Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, Prawo do poprawiania danych, Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, Prawo do żądania usunięcia danych, Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.
 • Twoje dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które zamawiasz. Nie sprzedajemy Twoich danych oraz nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.
 • Twoje dane osobowe możemy przekazać naszym partnerom: firmom przewozowym lub transportowym – w celu dostawy zakupionego towaru na adres, który wskazałeś w zamówieniu; firmom świadczącym dla nas usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego, dzięki któremu możemy prowadzić nasz serwis, newsletter, oraz stosowne ewidencje sprzedaży itd.;
 • Twoje dane są przetwarzane finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
 • Twoje dane są przetwarzane do wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów oferowanych przez EURO SZAKK PL - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy oraz prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO ;
 • Twoje daje są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu EURO SZAKK PL, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia jednak nie krócej niż przez okres przewidziany przepisami prawa.
 • Podsumowując - Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem, lub wysyłając maila na adres: sklep@szakk.pl. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

§ Prawo odstąpienia od umowy

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. FORMULARZ.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: EURO SZAKK PL ul.Polna 9, 42-240 Rudniki lub sklep[at].szakk.pl
 • Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 • Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy EURO SZAKK PL ul.Polna 9, 42-240 Rudniki.
 • Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 • Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

§ Wymagania techniczne

Korzystanie z Serwisu możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:
 • Korzystanie z Serwisu możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:
  - Internet Explorer w wersji 9 .0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies , lub
  - Mozilla Firefox w wersji 3 0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub
  - Google Chrome w wersji 3 0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies
  - oraz minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
 • W przypadku wydania Serwisu w wersji z przeznaczeniem na urządzenia mobilne nie wszystkie funkcjonalności lub treści Serwisu mogą być dostępne analogicznie jak w wersji klasycznej.

§ Postanowienia końcowe

Korzystanie z Serwisu możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) .
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 • Data opublikowania regulaminu 2014-25-15 r. Właścicielem sklepu jest firma EURO SZAKK PL z siedzibą: ul.Polna 9, 42-240 Rudniki, który jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy.
 • Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży.
 • W przypadku zwrotu lub reklamacji należy skorzystać z formularza znajdującego się pod adresem: FORMULARZ
 • Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy zawartej na odległość znajduje się pod adresem: FORMULARZ.
 • Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych
 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ Cookies - ciasteczka

 • Niektóre obszary sklepu sklep.szakk.pl mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub ułatwienia danej operacji. Pliki te są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Zakładamy, że dalsze korzystanie z naszego serwisu jest równoważne z akceptacją plików cookies.
 • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.